Privaatheidsbeleid

Die volgende bepalings en voorwaardes geld vir die gebruik van die webwerf opskar.com en alle inhoud, dienste en produkte wat op of deur die webwerf beskikbaar is (saam die webwerf). Die webwerf word besit en bestuur deur ops (“ops”). Die webwerf word aangebied onderhewig aan u aanvaarding sonder wysiging van al die bepalings en voorwaardes hierin vervat en alle ander bedryfsreëls, beleid (insluitend, sonder beperking, OPS se privaatheidsbeleid) en prosedures wat van tyd tot tyd op hierdie webwerf gepubliseer kan word OPS (gesamentlik die “ooreenkoms”).

Lees hierdie ooreenkoms sorgvuldig deur voordat u toegang tot die webwerf verkry of gebruik. Deur toegang tot of gebruik van enige deel van die webwerf, stem jy in om gebind te wees onder die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms. As u nie akkoord gaan met al die bepalings en bepalings van hierdie ooreenkoms nie, mag u nie toegang tot die webwerf of enige dienste gebruik nie. As hierdie bepalings en voorwaardes as 'n aanbod deur OPS beskou word, is aanvaarding uitdruklik beperk tot hierdie bepalings. Die webwerf is slegs beskikbaar vir individue wat minstens 13 jaar oud is.

 • Jou opskar.com rekening en webwerf. As u 'n blog / webwerf op die webwerf skep, is u verantwoordelik vir die beveiliging van u rekening en blog en u is ten volle verantwoordelik vir alle aktiwiteite wat onder die rekening voorkom en enige ander aksies wat in verband met die blog aangegaan word. U mag nie op 'n misleidende of onwettige wyse sleutelwoorde op u blog beskryf of toewys nie, insluitend op 'n manier wat handel oor die naam of reputasie van ander. OPS mag enige beskrywing of navraag wat dit onvanpas of onwettig ag, of verander andersins sal OPS aanspreeklikheid veroorsaak word. U moet OPS onmiddellik in kennis stel van enige ongemagtigde gebruik van u blog, u rekening of enige ander sekuriteitsbreuk. OPS sal nie aanspreeklik wees vir enige dade of weglatings deur U, insluitende enige skade van enige aard wat aangegaan is as gevolg van sodanige dade of weglatings nie.

 

 • Verantwoordelikheid van bydraers. As u 'n blog bedryf, kommentaar lewer op 'n blog, materiaal op die webwerf plaas, skakels op die webwerf plaas, of andersins materiaal beskikbaar stel (of toelaat dat enige derde party dit maak) deur middel van die webwerf (sodanige materiaal, "inhoud") ), U is geheel en al verantwoordelik vir die inhoud van en enige skade as gevolg van daardie inhoud. Dit is die geval, ongeag of die betrokke inhoud teks, grafika, 'n klanklêer of rekenaarprogrammatuur is. Deur inhoud beskikbaar te stel, verklaar en waarborg u dat:
 • Die aflaai, kopiëring en gebruik van die inhoud sal nie die eiendomsregte inbreuk maak nie, insluitend maar nie beperk tot die kopiereg-, patent-, handelsmerk- of handelsgeheimsregte van enige derde party nie;
 • Indien u werkgewer regte het op intellektuele eiendom wat u skep, het u (i) toestemming van u werkgewer gekry om die inhoud te plaas of beskikbaar te stel, insluitende maar nie beperk tot enige sagteware nie, of (ii) van u werkgewer 'n kwytskelding verkry Alle regte in of na die inhoud;
 • U het ten volle voldoen aan enige derdeparty-lisensies wat verband hou met die inhoud en alles gedoen wat nodig is om suksesvol deur te gaan om eindgebruikers enige vereiste terme te gee;
  Die inhoud bevat nie of installeer enige virusse, wurms, malware, Trojaanse perde of ander skadelike of vernietigende inhoud nie;
 • Die inhoud word nie spam, is nie masjien- of lukraak-gegenereerde, en nie oneties of ongewenste kommersiële inhoud ontwerp om die verkeer te ry na 'n derde party webwerwe of die bevordering van die soektog ranglys van derde party webwerwe, of om verdere onwettige dade bevat (soos as phishing) of mislei ontvangers as die bron van die materiaal (soos spoofing);
 • Die inhoud word nie pornografiese, nie bedreigings bevat of aanhits geweld teenoor individue of entiteite, en nie die privaatheid of publisiteit regte van enige derde party skend;
 • jou blog kry nie geadverteer via ongewenste elektroniese boodskappe soos spam skakels op nuusgroepe, e-pos lyste, ander blogs en webwerwe, en soortgelyke ongevraagde promosie-metodes;
 • u blog word nie benoem op 'n manier wat u lesers mislei om te dink dat u 'n ander persoon of maatskappy is nie. Die URL of naam van u blog is byvoorbeeld nie die naam van 'n ander persoon as jouself of 'n ander maatskappy as u eie nie; en u, in die geval van inhoud wat rekenaarkode bevat, die tipe, aard, gebruik en effekte van die materiaal akkuraat gekategoriseer en / of beskryf, hetsy deur OPS of andersins versoek om dit te doen.

Deur inhoud aan OPS in te dien vir insluiting op u webwerf, gee u OPS 'n wêreldwye, royalty-vrye en nie-eksklusiewe lisensie om die inhoud slegs te verpersoonlik, te verander, aan te pas en te publiseer vir die vertoon, verspreiding en bevordering van u blog . As u inhoud verwyder, sal OPS redelike pogings gebruik om dit van die webwerf te verwyder, maar u erken dat die kas of verwysings na die inhoud nie dadelik onbeskikbaar gemaak word nie.

Sonder om enige van die vertoë of waarborge te beperk, het OPS die reg (alhoewel nie die verpligting nie) om, na goeddunke van OPS, (i) enige inhoud te weier of te verwyder wat volgens OPS se redelike mening enige OPS-beleid oortree of op enige manier skadelik is. of aanstootlik, of (ii) toegang tot en gebruik van die webwerf aan enige individu of entiteit om welke rede ook al beëindig of geweier word, na goeddunke van OPS. OPS is nie verplig om 'n terugbetaling te gee van die bedrae wat voorheen betaal is nie

 • Betaling en Hernuwing.
  Algemene bepalings.
  Deur 'n produk of diens te kies, stem jy in om OPS die eenmalige en / of maandelikse of jaarlikse intekenfooie te betaal. (Bykomende betalingstermyne kan by ander kommunikasie ingesluit word). Inskrywing betalings sal teen betaling betaal word op die dag waarop u 'n Upgrade aangemeld het en sal die gebruik van daardie diens dek vir 'n maandelikse of jaarlikse intekeningstydperk soos aangedui. Betalings is nie terugbetaalbaar nie.
  Outomatiese hernuwing.
  Tensy u OPS voor die einde van die toepaslike inskrywingstydperk wat u 'n intekening wil kanselleer, in kennis stel, sal u intekening outomaties hernu word en u magtig ons om die destydse jaarlikse of maandelikse ledegelde vir sodanige inskrywing (asook enige belasting) in te vorder. met behulp van enige kredietkaart of ander betaling meganisme wat ons op rekord vir jou. Opgraderings kan te eniger tyd gekanselleer word deur u versoek skriftelik by OPS in te dien.

 

 • Dienste.
  Fooie; Betaling. Deur aan te meld vir 'n dienste-rekening, stem u in om die toepaslike instellingsfooie en herhalende fooie aan OPS te betaal. Toepaslike fooie sal gefaktureer word vanaf die dag waarop u dienste opgestel is en voor die gebruik van sulke dienste. OPS behou die reg voor om die betalingsvoorwaardes en fooie te verander na dertig (30) dae vooraf skriftelike kennisgewing aan u. U kan dienste te eniger tyd op dertig (30) dae skriftelike kennisgewing aan OPS Support kanselleer. As u diens toegang tot prioriteitsondersteuning vir e-pos insluit. 'E-posondersteuning' beteken die vermoë om te eniger tyd per e-pos (met redelike pogings van OPS om binne een werksdag te reageer) versoeke om tegniese ondersteuningsbystand te rig rakende die gebruik van die BBP-dienste. "Prioriteit" beteken dat ondersteuning prioriteit geniet bo ondersteuning vir gebruikers van die standaard of gratis opskar.com-dienste. Alle ondersteuning sal voorsien word in ooreenstemming met die OPS-standaardpraktyke, -prosedures en -beleide.

 

 • Verantwoordelikheid van webwerfbesoekers. OPS het nie al die materiaal, insluitend rekenaarsagteware, wat op die webwerf gepos is, nagegaan nie en kan nie verantwoordelik wees vir die inhoud, gebruik of effekte van daardie materiaal nie. Deur die webwerf te bedryf, verteenwoordig of impliseer OPS nie dat dit die materiaal wat daar gepos word onderskryf nie, of dat hy van mening is dat sodanige materiaal akkuraat, nuttig of skadelik is nie. U is verantwoordelik om die nodige voorsorgmaatreëls te tref om u en u rekenaarstelsels teen virusse, wurms, Trojaanse perde en ander skadelike of vernietigende inhoud te beskerm. Die webwerf kan inhoud bevat wat aanstootlik, onwelvoeglik of andersins aanstootlik is, sowel as inhoud wat tegniese onjuisthede, tipografiese foute en ander foute bevat. Die webwerf kan ook materiaal bevat wat die privaatheids- of publisiteitsregte skend, of inbreuk maak op die intellektuele eiendom en ander eiendomsregte van derde partye, of waarvan die aflaai, kopiëring of gebruik onderhewig is aan addisionele bepalings en voorwaardes, al dan nie vermeld. OPS verwerp geen verantwoordelikheid vir enige skade wat voortspruit uit die gebruik deur die besoekers van die webwerf, of die aflaai van inhoud wat daar geplaas word deur die besoekers nie.

 

 • Inhoud Geplaas op Ander Webwerwe. Ons het nie al die materiaal, insluitende rekenaarsagteware, deur die webwerwe en webblaaie waarop opskar.com geskakel word, hersien nie en kan dit nie hersien nie, en dit skakel na opskar.com. jou maatskappy het geen beheer oor die nie-jou maatskappy se webwerwe en webblaaie, en is nie verantwoordelik vir hul inhoud of gebruik daarvan nie. Deur te skakel na 'n nie-jou maatskappy se webwerf of webblad, verteenwoordig OPS nie of impliseer dat dit sodanige webwerf of webblad onderskryf nie. U is verantwoordelik vir die voorsorgmaatreëls wat nodig is om uself en u rekenaarstelsels te beskerm teen virusse, wurms, trojaanse perde en ander skadelike of vernietigende inhoud. OPS verwerp enige aanspreeklikheid vir enige skade wat voortspruit uit u gebruik van nie-ops webwerwe en webblaaie.

 

 • Outeursregskending en DMCA-beleid. Aangesien u maatskappy ander vra om sy intellektuele eiendomsregte te respekteer, respekteer dit die intellektuele eiendomsreg van ander. As u van mening is dat materiaal wat deur opskar.com gekoppel is of daaraan gekoppel word, u kopiereg skend, word u aangemoedig om OPS in kennis te stel in ooreenstemming met die OPS se Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) -beleid. OPS sal op al hierdie kennisgewings reageer, insluitend soos vereis of toepaslik deur die oortredende materiaal te verwyder of alle skakels na die oortredende materiaal uit te skakel. OPS sal die besoeker se toegang tot en die gebruik van die webwerf beëindig as die besoeker onder toepaslike omstandighede vasbeslote is om 'n herhaaldelike skending van die kopiereg of ander intellektuele eiendomsregte van OPS of ander te wees. In die geval van sodanige beëindiging, is OPS nie verplig om 'n terugbetaling te gee van bedrae wat voorheen aan OPS betaal is nie.

 

 • Intellektuele eiendom. Hierdie ooreenkoms dra geen OPS of intellektuele eiendom van derden aan u oor nie, en alle regte, eiendomsreg en belang in en op sodanige eiendom bly (soos tussen die partye) slegs by OPS. OPS, opskar.com, die opskar.com logo, en alle ander handelsmerke, diensmerke, grafika en logo's wat in verband met opskar.com gebruik word, of die webwerf is handelsmerke of geregistreerde handelsmerke van OPS of OPS se lisensiegewers. Ander handelsmerke, diensmerke, grafika en logo's wat in verband met die webwerf gebruik word, kan die handelsmerke van ander derde partye wees. U gebruik van die webwerf verleen u geen reg of lisensie om OPS of handelsmerke van derdeprodukte te reproduseer of andersins te gebruik nie.

 

 • Advertensies. OPS behou die reg voor om advertensies op u blog te vertoon, tensy u 'n advertensie-vrye rekening gekoop het.

 

 • Toeskrywing. OPS behou die reg voor om toeskrywingsskakels soos 'Blog op opskar.com', tema-outeur en lettertoekenning in u blogvoetskrif of -werkbalk te vertoon.
  Vennootprodukte. Deur 'n vennootproduk (bv. Tema) van een van ons vennote te aktiveer, stem u in tot die diensvoorwaardes van daardie vennoot. U kan te eniger tyd hul diensvoorwaardes onttrek deur die vennootproduk te deaktiveer.

 

 • Domeinname. As u 'n domeinnaam registreer, 'n voorheen geregistreerde domeinnaam gebruik of oordra, erken u en stem u in dat die gebruik van die domeinnaam ook onderhewig is aan die beleid van die Internet Corporation vir toegewysde name en nommers ('ICANN'), insluitend die Registrasie regte en verantwoordelikhede.

 

 • Veranderinge. OPS behou die reg voor om, na eie goeddunke, enige deel van hierdie Ooreenkoms te verander of te vervang. Dit is u verantwoordelikheid om hierdie ooreenkoms gereeld na te gaan vir veranderinge. U voortgesette gebruik of toegang tot die Webwerf na die indiening van enige veranderinge aan hierdie Ooreenkoms beteken aanvaarding van daardie veranderinge. OPS mag ook in die toekoms nuwe dienste en / of funksies aanbied via die webwerf (insluitend die vrylating van nuwe gereedskap en hulpbronne). Sulke nuwe funksies en / of dienste is onderworpe aan die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms.
  Beëindiging. OPS kan u toegang tot die hele of 'n gedeelte van die webwerf te eniger tyd beëindig, met of sonder oorsaak, met of sonder kennisgewing, onmiddellik van krag. As u hierdie ooreenkoms of u opskar.com-rekening wil beëindig (as u een het), kan u die webwerf staak. Nieteenstaande die voorgaande, as u 'n betaalde-diensrekening het, kan sodanige rekening slegs deur OPS beëindig word as u hierdie ooreenkoms wesenlik oortree en nie binne dertig (30) dae na die kennisgewing van OPS aan u hiervan versuim nie; met dien verstande dat, OPS die webwerf onmiddellik kan beëindig as deel van 'n algemene staking van ons diens. Alle bepalings van hierdie ooreenkoms wat uit die aard van die saak beëindiging moet oorleef, sal beëindiging oorleef, insluitend, sonder beperking, bepalings oor eienaarskap, vrywaring van waarborg, vrywaring en beperkings van aanspreeklikheid.

 

 • Vrywaring van waarborge. Die webwerf word aangebied soos dit is. OPS en sy verskaffers en lisensiehouers maak hiermee alle waarborge van enige aard, uitdruklik of stilswyend, vry, insluitend, sonder beperking, die waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel en nie-oortreding. Nie u maatskappy, of sy verskaffers en lisensiehouers nie, waarborg dat die webwerf foutloos sal wees of dat toegang daartoe deurlopend of ononderbroke sal wees nie. U verstaan ​​dat u na eie goeddunke en risiko dit van of die inhoud of dienste via die webwerf aflaai.

 

 • Beperking van aanspreeklikheid. In geen geval sal OPS, of sy verskaffers of lisensiehouers aanspreeklik wees ten opsigte van enige onderwerp van hierdie ooreenkoms onder enige kontrak, nalatigheid, streng aanspreeklikheid of ander regs- of billike teorie vir: (i) enige spesiale, toevallige of gevolglike skadevergoeding; (ii) die koste van verkryging vir vervangende produkte of dienste; (iii) vir onderbreking van gebruik of verlies of korrupsie van data; of (iv) vir enige bedrae wat die gelde wat u aan OPS betaal het onder hierdie ooreenkoms oorskry gedurende die twaalf (12) maandperiode voor die aksiesaak. OPS sal nie aanspreeklik wees vir enige versuim of vertraging as gevolg van aangeleenthede buite hul redelike beheer nie. Die voorafgaande is nie van toepassing in die mate wat deur die toepaslike wet verbied word nie.
  Algemene verteenwoordiging en waarborg. U verklaar en waarborg dat (i) u gebruik van die webwerf in ooreenstemming met die OPS-privaatheidsbeleid met hierdie Ooreenkoms en alle toepaslike wette en regulasies sal wees (insluitend sonder beperking enige plaaslike wette of regulasies in u land, staat, stad of ander regeringsgebied, met betrekking tot aanlyngedrag en aanvaarbare inhoud, en met inbegrip van alle toepaslike wette rakende die oordrag van tegniese data wat uit die Verenigde State of die land waarin u woon, uitgevoer word) en (ii) u gebruik van die webwerf nie inbreuk maak op of die intellektuele eiendomsregte van enige derde party misbruik.

 

 • Skadeloosstelling. U stem in om OPS, sy kontrakteurs en sy lisensiegewer, en hul onderskeie direkteure, beamptes, werknemers en agente skadeloos te stel en te hou teen en teen alle eise en uitgawes, insluitend prokureursfooie, wat voortspruit uit u gebruik van die webwerf, insluitend maar nie beperk tot u skending van hierdie ooreenkoms nie.

 

 • Diverse. Hierdie ooreenkoms vorm die volledige ooreenkoms tussen OPS en u rakende die onderwerp hiervan, en dit kan slegs gewysig word deur 'n skriftelike wysiging onderteken deur 'n gemagtigde bestuurder van u maatskappy, of deur 'n hersiene weergawe deur u maatskappy te plaas. Behalwe vir sover die toepaslike wetgewing, indien enige, anders bepaal, word hierdie ooreenkoms, enige toegang tot of gebruik van die webwerf onder die wette van die staat Kalifornië, VSA, uitgesluit, uitgesluit die bepalings van wetsbotsings en die regte plek enige geskille wat voortspruit uit of verband hou met een of ander daarvan, is die staats- en federale howe in San Francisco County, Kalifornië. Behalwe vir eise vir opdrag of regverdige verligting of eise rakende intellektuele eiendomsreg (wat in enige bevoegde hof sonder 'n verband gepos kan word), moet enige geskil wat kragtens hierdie ooreenkoms ontstaan, uiteindelik besleg word in ooreenstemming met die omvattende arbitrasiereëls van die Geregtelike Arbitrasie- en Bemiddelingsdiens, Inc. (“JAMS”) deur drie arbiters wat ooreenkomstig sulke reëls aangestel is. Die arbitrasie vind plaas in San Francisco, Kalifornië, in die Engelse taal en die arbitrasiebeslissing kan in enige hof toegepas word. Die heersende party in enige aksie of proses om hierdie ooreenkoms af te dwing, is geregtig op koste en prokureursfooie. As enige deel van hierdie ooreenkoms ongeldig of onafdwingbaar geag word, sal die gedeelte beskou word as die oorspronklike bedoeling van die partye, en die oorblywende gedeeltes sal van krag bly. 'N Ontheffing deur enige party van enige voorwaarde of voorwaarde van hierdie ooreenkoms of enige oortreding daarvan, in enige geval, sal nie afstand doen van sodanige voorwaarde of voorwaarde of enige daaropvolgende oortreding daarvan nie. U mag u regte kragtens hierdie ooreenkoms toewys aan enige party wat toestem tot, en instem om gebonde te wees aan die bepalings en voorwaardes daarvan; OPS kan sy regte kragtens hierdie ooreenkoms ken sonder voorwaarde. Hierdie ooreenkoms is bindend en sal tot voordeel wees van die partye, hul opvolgers en toegelate toewysers.