Privaatheidsbeleid

Die volgende bepalings en voorwaardes geld vir alle gebruik van die opskar.com webwerf en alle inhoud, dienste en produkte wat beskikbaar is op of deur die webwerf (saam, die webwerf). Die webwerf is besit en bedryf deur ops (ops). Die webwerf word aangebied onderworpe aan u aanvaarding sonder wysiging van al die bepalings en voorwaardes wat hierin vervat is, asook alle ander bedryfsreëls, beleide (insluitend sonder beperking, die privaatheidsbeleid van OPS) en prosedures wat van tyd tot tyd op hierdie webwerf gepubliseer kan word deur OPS (gesamentlik die "Ooreenkoms").

Lees hierdie ooreenkoms sorgvuldig deur voordat u toegang tot die webwerf verkry of gebruik. Deur toegang tot of gebruik van enige deel van die webwerf, stem jy in om gebind te wees onder die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms. As u nie akkoord gaan met al die bepalings en bepalings van hierdie ooreenkoms nie, mag u nie toegang tot die webwerf of enige dienste gebruik nie. As hierdie bepalings en voorwaardes as 'n aanbod deur OPS beskou word, is aanvaarding uitdruklik beperk tot hierdie bepalings. Die webwerf is slegs beskikbaar vir individue wat minstens 13 jaar oud is.

 • Jou opskar.com rekening en webwerf. As u 'n blog / webwerf op die webwerf skep, is u verantwoordelik vir die beveiliging van u rekening en blog en u is ten volle verantwoordelik vir alle aktiwiteite wat onder die rekening voorkom en enige ander aksies wat in verband met die blog aangegaan word. U mag nie op 'n misleidende of onwettige wyse sleutelwoorde op u blog beskryf of toewys nie, insluitend op 'n manier wat handel oor die naam of reputasie van ander. OPS mag enige beskrywing of navraag wat dit onvanpas of onwettig ag, of verander andersins sal OPS aanspreeklikheid veroorsaak word. U moet OPS onmiddellik in kennis stel van enige ongemagtigde gebruik van u blog, u rekening of enige ander sekuriteitsbreuk. OPS sal nie aanspreeklik wees vir enige dade of weglatings deur U, insluitende enige skade van enige aard wat aangegaan is as gevolg van sodanige dade of weglatings nie.

 • Verantwoordelikheid van Bydraers. As jy 'n blog werk, kommentaar lewer op 'n blog, postmateriaal na die webwerf, posskakels op die webwerf, of andersins (of toelaat dat enige derde party dit maak) materiaal wat beskikbaar is deur middel van die webwerf (enige sodanige materiaal, "Inhoud" ), U is heeltemal verantwoordelik vir die inhoud van en enige skade wat voortspruit uit daardie inhoud. Dit is die geval, ongeag of die betrokke inhoud teks, grafika, 'n klanklêer of rekenaarprogrammatuur is. Deur inhoud beskikbaar te maak, verteenwoordig en waarborg u dat:
 • Die aflaai, kopiëring en gebruik van die inhoud sal nie die eiendomsregte inbreuk maak nie, insluitend maar nie beperk tot die kopiereg-, patent-, handelsmerk- of handelsgeheimsregte van enige derde party nie;
 • Indien u werkgewer regte het op intellektuele eiendom wat u skep, het u (i) toestemming van u werkgewer gekry om die inhoud te plaas of beskikbaar te stel, insluitende maar nie beperk tot enige sagteware nie, of (ii) van u werkgewer 'n kwytskelding verkry Alle regte in of na die inhoud;
 • U het ten volle voldoen aan enige derdeparty-lisensies wat verband hou met die inhoud en alles gedoen wat nodig is om suksesvol deur te gaan om eindgebruikers enige vereiste terme te gee;
  Die inhoud bevat nie of installeer enige virusse, wurms, malware, Trojaanse perde of ander skadelike of vernietigende inhoud nie;
 • Die inhoud word nie spam, is nie masjien- of lukraak-gegenereerde, en nie oneties of ongewenste kommersiële inhoud ontwerp om die verkeer te ry na 'n derde party webwerwe of die bevordering van die soektog ranglys van derde party webwerwe, of om verdere onwettige dade bevat (soos as phishing) of mislei ontvangers as die bron van die materiaal (soos spoofing);
 • Die inhoud word nie pornografiese, nie bedreigings bevat of aanhits geweld teenoor individue of entiteite, en nie die privaatheid of publisiteit regte van enige derde party skend;
 • jou blog kry nie geadverteer via ongewenste elektroniese boodskappe soos spam skakels op nuusgroepe, e-pos lyste, ander blogs en webwerwe, en soortgelyke ongevraagde promosie-metodes;
 • Jou blog is nie so genoem dat jou lesers mislei word om te dink dat jy 'n ander persoon of maatskappy is nie. Byvoorbeeld, jou blog se URL of naam is nie die naam van 'n ander persoon as jouself of ander maatskappy as jou eie nie; en jy het, in die geval van inhoud wat rekenaarkode insluit, die tipe, aard, gebruike en effekte van die materiaal akkuraat gekategoriseer en / of beskryf, of dit deur OPS of andersins versoek word.

Deur inhoud aan OPS in te dien vir insluiting op u webwerf, gee u OPS 'n wêreldwye, royalty-vrye en nie-eksklusiewe lisensie om die inhoud slegs te verpersoonlik, te verander, aan te pas en te publiseer vir die vertoon, verspreiding en bevordering van u blog . As u inhoud verwyder, sal OPS redelike pogings gebruik om dit van die webwerf te verwyder, maar u erken dat die kas of verwysings na die inhoud nie dadelik onbeskikbaar gemaak word nie.

Sonder om enige van hierdie voorstellings of waarborge te beperk, het OPS die reg (alhoewel nie die verpligting) om, in OPS se uitsluitlike diskresie, (i) enige inhoud te weier of te verwyder wat in OPS se redelike opinie enige OPS-beleid oortree of op enige wyse skadelik is of beswaarlik, of (ii) toegang tot en gebruik van die Webwerf aan enige individu of entiteit om welke rede ookal, in OPS se eie diskresie, beëindig of ontneem. OPS sal geen verpligting hê om terugbetaling van enige bedrae wat voorheen betaal is, te betaal nie. 3

 • Betaling en Hernuwing.
  Algemene bepalings.
  Deur 'n produk of diens te kies, stem jy in om OPS die eenmalige en / of maandelikse of jaarlikse intekenfooie te betaal. (Bykomende betalingstermyne kan by ander kommunikasie ingesluit word). Inskrywing betalings sal teen betaling betaal word op die dag waarop u 'n Upgrade aangemeld het en sal die gebruik van daardie diens dek vir 'n maandelikse of jaarlikse intekeningstydperk soos aangedui. Betalings is nie terugbetaalbaar nie.
  Outomatiese hernuwing.
  Tensy u OPS voor die einde van die toepaslike inskrywingstydperk wat u 'n intekening wil kanselleer, in kennis stel, sal u intekening outomaties hernu word en u magtig ons om die destydse jaarlikse of maandelikse ledegelde vir sodanige inskrywing (asook enige belasting) in te vorder. met behulp van enige kredietkaart of ander betaling meganisme wat ons op rekord vir jou. Opgraderings kan te eniger tyd gekanselleer word deur u versoek skriftelik by OPS in te dien.

 • Dienste.
  fooie; Betaling. Deur aan te meld vir 'n dienste rekening, stem jy in om OPS te betaal vir die toepaslike instellingsfooie en herhalende fooie. Toepaslike fooie sal gefaktureer word vanaf die dag waarop u dienste gestig is en voor die gebruik van sulke dienste. OPS behou die reg voor om die betalingsterme en -gelde op dertig (30) dae voorafgaande skriftelike kennisgewing aan u te verander. Dienste kan op enige tydstip op dertig (30) dae skriftelike kennisgewing aan OPS Support gekanselleer word. As u diens toegang tot prioriteit-e-pos ondersteuning insluit. "E-posondersteuning" beteken die vermoë om versoeke vir tegniese ondersteuning per e-pos te enige tyd (met redelike pogings van OPS om binne een werksdag te reageer) aangaande die gebruik van die VIP-dienste te doen. "Prioriteit" beteken dat ondersteuning voorkeur geniet vir die ondersteuning van gebruikers van die standaard of gratis opskar.com dienste. Alle ondersteuning sal voorsien word in ooreenstemming met OPS standaard dienste praktyke, prosedures en beleid.

 • Verantwoordelikheid van webwerf besoekers. OPS het nie al die materiaal, insluitend rekenaarsagteware, op die webwerf gepos, hersien en hersien nie en kan dus nie verantwoordelik wees vir die inhoud, gebruik of effekte van daardie materiaal nie. Deur die Webwerf te bedryf, verteenwoordig OPS nie of impliseer dat dit die materiaal wat daar geplaas is ondersteun, of dat dit van mening is dat sodanige materiaal akkuraat, bruikbaar of nie-skadelik is. U is verantwoordelik vir die voorsorgmaatreëls wat nodig is om uself en u rekenaarstelsels te beskerm teen virusse, wurms, trojaanse perde en ander skadelike of vernietigende inhoud. Die webwerf kan inhoud bevat wat aanstootlik, onsedeloos of andersins aanstootlik is, sowel as inhoud wat tegniese onakkuraathede, tipografiese foute en ander foute bevat. Die webwerf kan ook materiaal bevat wat die privaatheids- of publiseringsregte skend, of die intellektuele eiendom en ander eiendomsregte van derde partye oortree, of die aflaai, kopiëring of gebruik daarvan is onderworpe aan addisionele bepalings en voorwaardes, vermeld of nie-verklaar. OPS verwerp enige aanspreeklikheid vir enige skade wat voortspruit uit die gebruik deur besoekers van die webwerf, of van enige aflaai deur die besoekers van die inhoud wat daar gepos word.

 • Inhoud Geplaas op Ander Webwerwe. Ons het nie al die materiaal, insluitende rekenaarsagteware, deur die webwerwe en webblaaie waarop opskar.com geskakel word, hersien nie en kan dit nie hersien nie, en dit skakel na opskar.com. jou maatskappy het geen beheer oor die nie-jou maatskappy se webwerwe en webblaaie, en is nie verantwoordelik vir hul inhoud of gebruik daarvan nie. Deur te skakel na 'n nie-jou maatskappy se webwerf of webblad, verteenwoordig OPS nie of impliseer dat dit sodanige webwerf of webblad onderskryf nie. U is verantwoordelik vir die voorsorgmaatreëls wat nodig is om uself en u rekenaarstelsels te beskerm teen virusse, wurms, trojaanse perde en ander skadelike of vernietigende inhoud. OPS verwerp enige aanspreeklikheid vir enige skade wat voortspruit uit u gebruik van nie-ops webwerwe en webblaaie.

 • Outeursregtelike oortreding en DMCA-beleid. Soos u maatskappy ander vra om sy intellektuele eiendomsregte te respekteer, respekteer dit die intellektuele eiendomsregte van ander. As u van mening is dat materiaal wat op of gekoppel is aan opskar.com ons kopiereg oortree, word u aangemoedig om OPS in kennis te stel in ooreenstemming met die OPS se DMCA-beleid (Digital Millennium Copyright Act). OPS sal op alle sulke kennisgewings reageer, insluitend soos vereis of toepaslik deur die oortredende materiaal te verwyder of alle skakels na die oortredende materiaal uit te skakel. OPS sal 'n besoeker se toegang tot en gebruik van die Webwerf beëindig indien die besoeker onder toepaslike omstandighede vasbeslote is om 'n herhaling van die kopiereg of ander intellektuele eiendomsregte van OPS of ander te wees. In die geval van sodanige beëindiging sal OPS geen verpligting hê om terugbetaling van enige bedrae wat voorheen aan OPS betaal is, te verskaf nie.

 • Intellektuele eiendom. Hierdie Ooreenkoms oorskakel nie van u maatskappy enige intellektuele eiendom van OPS of derde partye nie, en alle regte, titel en belangstelling in en aan sodanige eiendom bly (net tussen die partye) uitsluitlik by OPS. OPS, opskar.com, die opskar.com logo en alle ander handelsmerke, diensmerke, grafika en logo's wat gebruik word in verband met opskar.com, of die Webwerf is handelsmerke of geregistreerde handelsmerke van OPS of OPS se lisensiehouers. Ander handelsmerke, diensmerke, grafika en logo's wat in verband met die webwerf gebruik word, kan die handelsmerke van ander derde partye wees. U gebruik van die Webwerf gee u geen reg of lisensie om enige OPS of derdeparty handelsmerke te reproduceer of andersins te gebruik nie.

 • Advertensies. OPS behou die reg voor om advertensies op u blog te vertoon, tensy u 'n advertensie-vrye rekening gekoop het.

 • Erkenning. OPS behou die reg voor om naamsveranderingskakels, soos 'Blog by opskar.com,' tema-outeur en lettertipe-toeskrywing in jou blogvoetbalk of -balkbalk te vertoon.
  Vennoot Produkte. Deur 'n vennootproduk (bv. Tema) van een van ons vennote te aktiveer, stem jy in tot die bepalings van daardie vennoot. U kan op enige tyd u diensvoorwaardes kanselleer deur die vennootproduk te deaktiveer.

 • Domeinnamen. As jy 'n domeinnaam registreer, gebruik of oordra van 'n voorheen geregistreerde domeinnaam, erken en stem jy saam dat die gebruik van die domeinnaam ook onderhewig is aan die beleid van die internetkorporasie vir toegewysde name en nommers ("ICANN"), insluitend hul Registrasie Regte en Verantwoordelikhede.

 • Veranderinge. OPS behou die reg voor om, na eie goeddunke, enige deel van hierdie Ooreenkoms te verander of te vervang. Dit is u verantwoordelikheid om hierdie ooreenkoms gereeld na te gaan vir veranderinge. U voortgesette gebruik of toegang tot die Webwerf na die indiening van enige veranderinge aan hierdie Ooreenkoms beteken aanvaarding van daardie veranderinge. OPS mag ook in die toekoms nuwe dienste en / of funksies aanbied via die webwerf (insluitend die vrylating van nuwe gereedskap en hulpbronne). Sulke nuwe funksies en / of dienste is onderworpe aan die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms.
  Beëindiging. OPS mag u toegang tot alle of enige deel van die Webwerf te eniger tyd, met of sonder rede, met of sonder kennisgewing onmiddellik effektief beëindig. As u hierdie Ooreenkoms of u opskar.com-rekening wil beëindig (indien u een het), kan u bloot die Webwerf stop. Nieteenstaande die voorafgaande, as u 'n betaalde rekening het, kan sodanige rekening slegs deur OPS beëindig word indien u hierdie Ooreenkoms wesenlik oortree en nie binne dertig (30) dae van OPS se kennisgewing aan u daarvan versuim om sodanige oortreding te genees nie. met dien verstande dat OPS die webwerf dadelik kan beëindig as deel van 'n algemene afsluiting van ons diens. Alle bepalings van hierdie Ooreenkoms wat volgens hulle aard die beëindiging moet oorleef, sal die beëindiging oorleef, insluitende, sonder beperking, eienaarskapsvoorwaardes, waarborgvergoeding, skadeloosstelling en beperkinge van aanspreeklikheid.

 • Vrywaring van waarborge. Die webwerf word verskaf soos dit is. OPS en sy verskaffers en lisensieverskaffers ontken hiermee alle waarborge van enige aard, uitdruklik of geïmpliseer, insluitende, sonder beperking, die waarborge van verkoopbaarheid, fiksheid vir 'n spesifieke doel en nie-oortreding. Nie jou maatskappy of sy verskaffers en lisensiehouers, maak enige waarborg dat die webwerf foutloos sal wees of dat toegang daartoe sal voortdurend of ononderbroke wees nie. U verstaan ​​dat u op u eie diskresie en risiko die inhoud van die webwerf aflaai of andersins inhoud of dienste verkry.

 • Beperking van aanspreeklikheid. In geen geval sal OPS, of sy verskaffers of lisensiehouers aanspreeklik wees ten opsigte van enige onderwerp van hierdie ooreenkoms onder enige kontrak, nalatigheid, streng aanspreeklikheid of ander regs- of billike teorie vir: (i) enige spesiale, toevallige of gevolglike skadevergoeding; (ii) die koste van verkryging vir vervangende produkte of dienste; (iii) vir onderbreking van gebruik of verlies of korrupsie van data; of (iv) vir enige bedrae wat die gelde wat u aan OPS betaal het onder hierdie ooreenkoms oorskry gedurende die twaalf (12) maandperiode voor die aksiesaak. OPS sal nie aanspreeklik wees vir enige versuim of vertraging as gevolg van aangeleenthede buite hul redelike beheer nie. Die voorafgaande is nie van toepassing in die mate wat deur die toepaslike wet verbied word nie.
  Algemene verteenwoordiging en waarborg. U verklaar en waarborg dat (i) u gebruik van die webwerf in ooreenstemming met die OPS-privaatheidsbeleid met hierdie Ooreenkoms en alle toepaslike wette en regulasies sal wees (insluitend sonder beperking enige plaaslike wette of regulasies in u land, staat, stad of ander regeringsgebied, met betrekking tot aanlyngedrag en aanvaarbare inhoud, en met inbegrip van alle toepaslike wette rakende die oordrag van tegniese data wat uit die Verenigde State of die land waarin u woon, uitgevoer word) en (ii) u gebruik van die webwerf nie inbreuk maak op of die intellektuele eiendomsregte van enige derde party misbruik.

 • Vrywaring. U stem in om skadeloos OPS, sy kontrakteurs en sy lisensiehouer en hul onderskeie direkteure, beamptes, werknemers en agente te skadeloos te hou en teen alle eise en uitgawes, insluitend prokureursgelde, voortspruitend uit u gebruik van die Webwerf, insluitende maar nie beperk tot u oortreding van hierdie ooreenkoms nie.

 • Diverse. Hierdie ooreenkoms vorm die volledige ooreenkoms tussen OPS en u met betrekking tot die onderwerp hiervan en mag slegs gewysig word deur 'n skriftelike wysiging onderteken deur 'n gemagtigde uitvoerende beampte van u maatskappy, of deur u maatskappy van 'n hersiene weergawe in te dien. Behalwe vir sover die toepaslike wet, indien enige, anders bepaal, sal hierdie Ooreenkoms, enige toegang tot of gebruik van die Webwerf beheer word deur die wette van die staat Kalifornië, VSA, met uitsondering van sy konflik van wetlike bepalings en die regte plek vir enige geskille wat voortspruit uit of met betrekking tot enige van dieselfde sal die staat en federale howe geleë in San Francisco County, Kalifornië. Behalwe vir eise vir verpligte of billike verligting of eise rakende intellektuele eiendomsregte (wat in enige bevoegde hof gebring kan word sonder die plaas van 'n verband), sal enige dispuut wat ingevolge hierdie Ooreenkoms voortspruit, finaal afgehandel word in ooreenstemming met die Omvattende Arbitrasie Reëls van die Regterlike Arbitrasie- en Bemiddelingsdiens, Inc ("JAMS") deur drie arbiters aangestel ooreenkomstig sodanige reëls. Die arbitrasie sal in San Francisco, Kalifornië, in die Engelse taal plaasvind en die arbitrale besluit kan in enige hof afgedwing word. Die heersende party in enige aksie of proses om hierdie Ooreenkoms af te dwing, is geregtig op koste en prokureursfooie. As 'n deel van hierdie Ooreenkoms ongeldig of onafdwingbaar gehou word, sal daardie gedeelte uitgelê word om die oorspronklike bedoeling van die partye te weerspieël, en die oorblywende gedeeltes sal ten volle van krag bly. 'N Opheffing deur enige party van enige term of voorwaarde van hierdie Ooreenkoms of enige oortreding daarvan, in enige een geval, sal nie sodanige term of voorwaarde of enige daaropvolgende oortreding daarvan afwyk nie. U mag u regte ingevolge hierdie Ooreenkoms toewys aan enige party wat toestem, en stem in om gebind te wees deur die bepalings en voorwaardes daarvan; OPS mag sy regte kragtens hierdie Ooreenkoms sonder voorwaarde toewys. Hierdie Ooreenkoms sal bindend wees en sal tot voordeel van die partye, hulle opvolgers en toegelate opdragte lei.